Top

Pokrovitelj

Simpozijum se održava pod pokroviteljstvom ESSKA

Generalni sponzor

Mark Medical Beograd
Mark Medical

Ivan Diklić – radna poseta SAD tokom oktobra 2015. godine

20. novembar 2015

Dr Ivan Diklić je tokom oktobra 2015 bio u radnoj poseti centrima za hirurgiju ramena i lakta u Čikagu i Dalasu. Tokom boravka, trojici doktora dodeljene su plakete počasnog člana Udruženja Srbije za rame i lakat.

Čikago

Prva radna poseta je bila timu r Brian J. Cole u Rush University Medical Center-u. Pored svakodnevnog prisustva u operacionoj sali, dr Diklić je bio u mogućnosti da u prijatnoj i kolegijalnoj atmosferi bude upoznat sa stavovima o pojedinim aspektima rešavanja patoloških stanja i operativnih procedura regije ramena i lakta. Udruženje Srbije za rame i lakat je u septembru 2015 donelo odluku da dr Brain Cole postane počasni član. Dr Diklić je sa velikim zadovoljstvom sproveo odluku, jer je poznat veliki doprinos dr Cole-a na polju sportske medicine.

Zahvaljujući ljubaznosti i gostoprimstvu dr Brian J. Cole-a, dr Diklić je pozvan da prisustvuje košarkaškoj utakmici Chicago - New Orleans.

dr Ivan Diklić, dr Brian Cole i dr Adam Yanke

Dr Diklić navodi gostoprimljivost i predusretljivost dr. Brian J. Cole-a i članova njegovog tima u svim aspektima svog dvonedeljnog boravka.

Dr Diklić je imao zadovoljstvo da sprovede još jednu odluku Udruženja Srbije za rame i lakat donetu još pre pet godina. 2010 dr Diklić je predložio da dr Anthony Romeo postane počasni član Udruženja, zbog njegovog izuzetnog doprinosa i boljeg razumevanja biomehanike, kliničke slike i mnogih aspekata lečenja zgloba ramena

Anthony A. Romeo

Dr Diklić je zahvaljujući podršci od strane dr Gartsman-a (Houston) proveo jednu radnu nedelju i u Centru za rame Baylor Medical College gde je bio gost dr Sumant "Butch" Krishnan-a. Primarna impresija se odnosila na njegov veoma efikasan hirurški rad i izrazitu gostoprimljivost. Rad se odnosio na rekonstrukciju rotatorne manžetne i artroplastiku ramena, što je dr Dikliću ukazalo na relativno drugačiji pristup rešavanja problema, što se naročito odnosi na patologiju rotatorne manžetne. Zbog nesporno velikih zasluga u hirurgiji ramena, Udruženje Srbije za rame i lakat je 2013 odlučilo da se dr Sumant Krishnan-u dodeli status počasnog člana, što je dr Diklić sa velikim zadovoljstvom sproveo.

dr Sumant Krishnan

dr Ivan Diklic i dr. Sumant G. Krishnan

Tokom boravka u Dalasu dr Sumant G. Krishnan i njegova ljupka supruga organizovali su prijatnu i opuštenu večeru u predivnom restoranu.

dr Sumant G. Krishnan sa suprugom

Tom prilikom, a na njegovo veliko zadovoljstvo dr. Diklić je upoznao Justine Anderson-a osnivača medicinskog sajta G9MD, koji je pristupačan za sve medicinske specijalnosti i omogućava pristup novim saznanjima i razmeni mišljenja.

Justine Anderson

Zahvaljujući velikom trudu i naporu Justine Anderson-a (uz podršku dr Gartsman-a i dr Krishnan-a) lekari širom sveta mogu se povezivati, iznositi svoja mišljenja i interaktivno učestvovati u diskusijama.

Dr Diklić navodi: ”Mnogo puta sam bio u radnim posetama SAD tokom proteklih 20 godina. Jedan od rezultata tih poseta je i prepoznavanje napornog rada mnogih izuzetnih hirurga. Veliko zadovoljstvo mi je što su neki od njih postali počasni članovi Udruženja Srbije za rame i lakat. Pored navedenih hirurga, počasni članovi našeg Udruženja 2013 postali su i Gary Gartsman i Frederick Matsen”.

Dr.Gary Gartsman

dr Frederick Matsen