Top

Pokrovitelj

Simpozijum se održava pod pokroviteljstvom ESSKA

Generalni sponzor

Mark Medical Beograd
Mark Medical

Preliminarni program Sedmog simpozijuma

8:00 – 9:00
Registracija učesnika
9:00 – 9:15
Uvod u Simpozijum / Predstavljanje sastanka u Nišu, Izveštaj iz Viborga
Micić / Obradović
9:15 – 9:30
Napredne MRI tehnike u savremenoj dijagnostici patoloških stanja ramena i lakta
Mihailović
9:30 – 9:45
Ultrazvučna dijagnostika i patologija ramena: lično iskustvo
Stevanović
9:45 – 10:00
Prelomi u regiji zgloba lakta
Micić
10:00 – 10:15
“Elbow fractures” (Mark Medikal – Medartis)
Č̌retnik
10:15 – 10:30
“The use of CFR PEEK in orthopedic implants for trauma surgery” (Makler – Lima)
Segatti
10:30 – 10:45
Diskusija
Micić
10:45 – 11:00
Kafe pauza
11:00 – 11:15
20 godina artroskopske hirurgije ramena
Diklić
11:20 – 11.35
Komplikacije u artroskopskoj hirurgiji ramenog zgloba – prevencija i terapija
Medenica
11:35 – 11:55
“Superior capsular reconstruction”
Heuberer
11:55 – 12:10
Rehabilitacija ramena i lakta: naša iskustva
Bodanović
12:10 – 12:30
“Treatment of Postero – Superior Rotator Cuff Tears
Milano
12:30 – 13:00
Diskusija
Micić/Diklić
13:00 – 14:00
Pauza za ručak
14:00 – 14:20
“Shoulder Instability: What I’ve Learned About Glenoid Bone Deficiency”
Milano
14:20 – 14:35
Laterjet i koštane procedure kod nestabilnosti ramena
Ninković
14:35 – 14:55
“J Bone Graft in Glenoid Bone Deficiency”
Heuberer
14:55 – 15:30
Publikovani radovi
Micić/Stevanović...
15:30 – 17:00
Praktični rad po grupama na modelima (soft bones)
Artroskopija, trauma, ultrazvučna dijagnostika I interventna sonografija
17:00 – 18:00
Test, evaluacija Simpozijuma; podela sertifikata
Skupština Udruženja